Předmět činnosti

Správa městských lesů je příspěvková organizace města Mostu, která obhospodařuje lesy,
které se nacházejí v lesnických úsecích Mníšek, Klíny, přehrada, Ressl a Staré u Třebívlic.
Hlavním účelem naší organizace je odborná správa lesů, provoz myslivosti, správa vodních ploch včetně produktů

Ostatní činnosti a nabízené služby

- přeprava dříví traktorem
- pořez dřevní hmoty pásovou pilou

Hlavní úkol

Hlavním úkolem Správy městských lesů Most je péče o les dle Lesního zákona č. 289/95 Sb. a následujících novelizací a prováděcích vyhlášek.
Výše závazných ukazatelů Lesního hospodářského plánu (LHP) je dána decenálním podílem.
Ústecký kraj vytvořil vlastní "Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji"

Co obhospodařujeme

Správa městských lesů Most obhospodařuje 2.809,52 ha lesa na pěti lesních úsecích v bývalých okresech Most, Litvínov a Lovosice.